top of page

Welkom!

 

Het JeroenBosch Koor is in januari 1968 opgericht en vierde in 2018 haar 10de lustrum. Het koor heeft in en rond de stad 's-Hertogenbosch een uitstekende naam.

Gesponsord door:

logo pumpke.jpg
logo vzb.jpg
Schermafbeelding 2022-10-24 om 22.03.41.png
poster website januari 2023 schelpen db.jpg

Het JeroenBosch Koor ontving de jeugdkoren
DZVINOCHOK & VOGNYK

Op 1 november vond het concert plaats van de Oekraïense jeugdkoren Dzvinochok en Vognyk in de sfeervolle Sint Catharinakerk in Den Bosch. Het JeroenBosch Koor organiseerde dit concert om het immateriële erfgoed van Oekraïne te ondersteunen door geld in te zamelen voor deze koren.

Een in grote getale opgekomen publiek kon genieten van een fantastisch optreden van beide koren. De jeugdige zangers onderbouwden de stelling dat Oekraïne in meerdere opzichten de "Korenschuur" van de wereld is. Het optreden bood naast schoonheid en troost in deze barre tijden ook hoop op een betere toekomst.

Langs deze weg bedanken wij iedereen die dit concert mogelijk heeft gemaakt. Het was een memorabele avond voor alle bezoekers.

Onderstaande foto's door Jan van den Berge en Bea Wolf geven een indruk van het concert en de dag die het JeroenBosch Koor de koorleden aan heeft geboden.

bottom of page